Blog

Budodag 2015, 14 november 2015
Saturday 14 November 2015

Tekst: Cor Brouwer
Foto’s: Cor Brouwer

Zaterdag 14 november 2015, werd de jaarlijks terugkerende Nationale IMAF-Budodag in Wijk bij Duurstede (Sportpark Mariënhoeve) gehouden. Zoals elk jaar waren ook dit keer weer diverse Budo-disciplines vertegenwoordigd. Deelgenomen kon worden aan o.a. Judo, Shotokan-Karate, Iaido, Aikido, Kodudo en Nihon-Jujutsu. Hooggegradueerde leraren verleenden hun medewerking en lieten de deelnemers kennismaken met hun discipline. Een internationaal tintje werd aan deze Budodag gegeven door Iaido- en Aikido-meesters Tomi Bilisich en Petra Simurkova uit Slowakije.
Op de 3 Tatami werd enthousiast les gegeven en les genoten. De 3 kwartier die voor elke discipline was ingeruimd was snel voorbij. Na de middagpauze was er tijd vrijgemaakt voor enige demonstraties, t.w.: Iaido, Aikido en Kaibo/Hanbo.

Zoals gebruikelijk werden ook tijdens deze Budodag enkele Budoka in het zonnetje gezet. Kees Stempels mocht namens IMAF-Nederland uit handen van Hans Roos de 6e dan Nihon-JuJutsu in ontvangst nemen. Voorzitter Dirk Klok onderstreepte de toewijding, inzet en enthousiasme van Kees Stempels voor het Budo. Oorkondes en onderscheidingen waren er voor Tomi Bilisich, Petra Simurkova, Jaap Korzelius, Rolf Coolen en Cees van der Wal. Naast de waardering was er ook het certificaat voor Tomi Bilisich en Petra Simurkova voor het toetreden van Slowakije als lid-land bij IMAF-Europa.

Een gedenkwaardig moment was de aankondiging van Dirk Klok, waarmee hij de voorgenomen nauwere samenwerking tussen de diverse verenigingen/bonden aankondigde. IMAF-Nederland/NKS, CJJF, Judo Bond Nederland, VBL, NVJJL, IBA en IBF zullen op basis van gelijkwaardigheid zich gezamenlijk gaan inzetten voor een Budo-platform. De zelfstandigheid van de verenigingen/bonden blijft hierbij gehandhaafd. Door het ondertekenen van een manifest en het uitwisselen van zwarte banden werd e.e.a. bekrachtigd. Wij spreken de hoop uit, dat deze samenwerking zal brengen hetgeen ervan wordt verwacht.

Ook dit keer mag IMAF-Nederland terugkijken op een geslaagde Budodag.

Bekijk de foto's