Blog

IMAF Danexamens 22 november 2015
Sunday 22 November 2015

Tekst: Cor Brouwer
Foto’s: Cor Brouwer

Zondag, 22 november 2015, werd het halfjaarlijkse Danexamen voor 1e , 2e en 3e dan Nihon-Jujutsu georganiseerd in de Honbu Dojo van IMAF-Nederland, de Dojo van Budovereniging Yusei Gachi in Duiven.

Tien kandidaten hadden zich voor dit examen aangemeld. Van Sportschool Richard de Bijl uit Spijkenisse waren aanwezig Chris van Aken, Gerrit Somers, Jos Brauwers en Koen van Sasse van IJsselt. Zij werden begeleid door hun leraar Jasper van Wortel.

Van Sportinstituut Frits v. d. Werff uit Hoorn meldden zich 6 kandidaten, t.w. Roel Klinkhamer, Rob van der Lee,  Astrid Keizer, Wendy Dudink, Paul Groes en Raimond Laan. Als leraar was Cor Brouwer aanwezig. De eerste serie examens werden in de ochend afgehandeld.

De vier Jujutsuka’s van Sportschool Richard de Bijl en twee Jujutsuka’s van Sportschools Frits v.d. Werff (Raimond Laan en Paul Groes) lieten een technisch goed examen zien. Duidelijk bleek dat er veel trainings-arbeid was verricht. Het resultaat was derhalve voorspelbaar. De kandidaten mochten hun wel-verdiende 1e Dan-diploma en bijbehorende zwarte band in ontvangst nemen, 4x Nihon-Jujutsu en 2x Nihon-Jujutsu/Tai Jitsu.

De middaguren waren gereserveerd voor o.a. een primeur voor IMAF-Nederland. Voor het eerst werd in de stijlgroep Nihon-Jujutsu in de stijlgroep Hanbo-/Kaibo Jitsu door twee Jujutsuka’s het 1e Danexamen afgelegd. Astrid Keizer en Wendy Dudink demonstreerden aan de examencommissie hun uitgebreide scala aan technieken met de beide wapens. Zij lieten zien hoe effectief dergelijke wapens kunnen worden toegepast. Het was dan ook meer dan verdiend, dat zij hiervoor het 1e Dandiploma kregen uitgereikt.

Last but not least betraden Roel Klinkhamer en Rob van der Lee de Tatami. Beiden hadden zich aangemeld voor het 2e Danexamen Nihon-Jujutsu in de stijlgroep Tai Jitsu. Ook hier bleek een aanzienlijke trainingsarbeid de basis te zijn voor een goed examen dat uitmondde in het welverdiende diploma en de twee strepen op de zwarte band.

De examencommissie bestond uit Dirk Klok (voorzitter), Jaap Korzelius, Cees de Jongh, Rolf Coolen en Cor Brouwer.

IMAF-Nederland feliciteert de kandidaten van harte met het behaalde resultaat.

Bekijk hier de foto's