Blog

Dan-Examen Jiu-Jitsu 19 november 2017
Sunday 26 November 2017

Zondag, 19 november jongstleden, was het D-Day voor een groot aantall Jitsuka en één Judoka.
Op deze datum werden de halfjaarlijkse danexamens van IMAF-Nederland georganiseerd. Als locatie
was van de Dojo van Sportschool De Bijl in Spijkenisse gekozen, aangezien een grote afvaardiging
Jitsuka uit Spijkenisse en omstreken afkomstig was. Normaliter wordt voor de examens de Honbu-
Dojo in Duiven gebruikt.


Naast de Jitsuka uit Spijkenisse (Richard de Bijl en Chita Gross) namen ook vertegenwoordigers uit Hoorn (Sportinstituut Frits van der Werff) – 1 Jitsuka en 1 Judoka – en 1 Jitsuka van Budo-Ryu uit Arnhem aan het danexamen deel.

Gezien het aantal kandidaten waren de examinatoren aan twee tafels geplaatst. Het examinatorenteam bestond uit: Jaap Korzelius, Dirk Klok, Cees de Jongh, Rolf Coolen, Donny Toebes, Wim
Stroet en Cor Brouwer. Aan hun was het de taak om de voorgeschotelde technieken te beoordelen.

De desbetreffende kandidaten toonden hun kennis en vaardigheid, die zij in de afgelopen maanden
en jaren(!) hebben vergaard. Een examen is een momentopname, waarbij nervositeit een zeer
bepalende rol speelt. Hiermee wordt ook zeker rekening mee gehouden. De doorgaans soepel
uitgevoerde technieken lopen dan niet meer zoals men dat gewend is en zo nu en dan treedt een
black-out op. Heel begrijpelijk.


Het merendeel van de Jitsu-kandidaten legden het examen voor 1 e en 2 e dan af. Eén kandidaat deed
examen voor 4 e dan Nihon Ju Jitsu/Tai Jitsu. De Judoka trad aan voor zijn 1 e dan. Na afloop van de
examens kon de plaatsvervangend voorzitter, Rolf Coolen, bij de kandidaten de spanning wegnemen,
door bekend te maken, dat iedereen was geslaagd. De diploma’s werden uitgereikt door de Nestor
van het Nihon Ju Jitsu, Jaap Korzelius.


Alle geslaagden nogmaals van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

 

Auteur: Cor Brouwer