Blog

Danstage voor examenkandidaten 12 november 2017
Wednesday 15 November 2017

De laatste danstage voorafgaande aan de dan-examens op 19 november aanstaande werd op
zondag, 12 november jongstleden in Hoorn georganiseerd. Plaats van handeling was het
Sportinstituut Frits van der Werff.

Deze stage stond onder leiding van Dirk Klok, geassisteerd door Cor Brouwer. Onze nestor, Jaap Korzelius, kon om organisatorische redenen niet aanwezig zijn. De deelnemers aan deze stage waren dit keer uitsluitend afkomstig van Sportinstituut Frits van der Werff. De deelnemers kwamen vanuit NJJ/stijlgroep Tai Jitsu, Judo, Hanbo- en Kaibo-Jitsu. Tijdens de stage werden de diverse onderdelen van de respectievelijke werkstukken besproken.

De kandidaten voor het aanstaande dan-examen kregen de laatste aanwijzingen. Ook nu weer is
gebleken, dat deze danstages in een behoefte voorzien. Aan- en/of opmerkingen ten aanzien van de
in de werkstukken opgenomen technieken worden besproken en waar nodig bijgeschaafd.
Wij wensen de kandidaten Johan Bot en Marcel Vrugt veel succes toe bij het examen toe.

 

KLIK HIER VOOR DE FOTOS