Blog

Verslag IMAF 40 Jaar - Internationale Budo Dag
Thursday 9 November 2017

Zondag, 5 november 2017, zal in de annalen van IMAF-Nederland met grote letters worden gememoreerd. Op deze dag vierde IMAF-Nederland haar 40-jarig jubileum!  Aan deze gebeurtenis kon dus niet onopgemerkt voorbij worden gegaan.

Voor deze gelegenheid waren een aantal buitenlandse grootmeesters in diverse Budo-disciplines uitgenodigd om aan deze gelegenheid luister bij te zetten. Uit Italië gaven acte de présence:  Giacomo Spartaco Bartoletti en  Antonio La Salandra; uit Frankrijk Eric Pariset; uit Belgie Guy Janssens en Wally Keuter vertegenwoordigde de Nederlandse inbreng.

Dirk Klok, voorzitter van IMAF-Nederland, opende de Budodag met het verwelkomen van de buitenlandse gasten, de eregasten en uiteraard de talrijke deelnemers. De begroetingsceremonie werd verzorgd door Jens Fricke, voorzitter van IMAF-Europa.

Op 3 tatami werden de disciplines afgewerkt, t.w. Aiki Jutsu o.l.v. Giacomo Spartaco Bartoletti; Jiu Jitsu/Judo/Rapid System o.l.v. Antonio La Salandra; Jiu Jitsu o.l.v. Eric Pariset; Karate o.l.v. Guy Janssens en Kodudo o.l.v. Wally Keuter.  Met veel enthousiasme en inzet namen de Budoka deel aan de stages, waarin bekende en onbekende technieken de revue passeerden.

Na de eerste sessie vond het officiële gedeelte plaats. Uit handen van Jaap Korzelius ontving  Wally Keuter zijn promotie tot 7e dan Karate. (Wally vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd met deze welverdiende promotie!).  Jens Fricke werd benoemd tot Senior Master Teacher. Aan enkele eregasten, alsmede aan Rolf Coolen en Donny Toebes, werden oorkondes uitgereikt als dank voor hun inzet voor IMAF-Nederland.  Het officiële gedeelte werd afgesloten door een demonstratie van Giacomo Spartaco Bartoletti. Zijn vertolking van een speciaal Iaido-kata oogstte veel bewondering. Na deze demonstratie werd het tweede stagegedeelte afgewerkt, nadat eerst een groepsfoto van alle aanwezige deelnemers werd gemaakt.

Dirk Klok sloot deze zeer geslaagde Jubileum-Budodag af met een dankwoord voor iedereen, waarin hij de doelstelling van IMAF-Nederland, namelijk het beoefenen van de Budo-kunsten op een voor iedereen toegankelijke wijze en het respect ten opzichte van elkaar, ongeacht ras, religie of afkomst benadrukte.

IMAF-Nederland mag terugkijken op een zeer geslaagde Jubileum-Budodag. Dankzij de inzet en het enthousiasme waarmee het Bestuur van IMAF-Nederland richting geeft aan de doelstellingen van de Bond mag de toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Foto's gemaakt door Cor Brouwer