Blog

Examen Nihon-Jujutsu
Wednesday 23 May 2018

Danexamen Nihon Ju Jitsu

Op zaterdag, 19 mei jongstleden, werd bij Yusai Gachi in Duiven het halfjaarlijkse danexamen Nihon Ju Jitsu afgenomen.

In het totaal hebben er vier kandidaten examen gedaan. Van Hanami uit Aalten traden 3 kandidaten aan voor het examen 1e dan die gepresenteerd werden door Rene Toebes. Van Budo-Ryu uit Arnhem was er 1 kandidaat voor 3e dan die gespresenteerd werd door Rudy Mulderij.  

Het was goed om te zien, dat 2 kandidaten van Hanami, op een wat hogere leeftijd, voor dit examen opgingen. Hieruit blijkt dus, dat men nooit te oud is om te leren!

Aan de hand van de door de kandidaten ingeleverde werkstukken werd door de examencommissie het eindoordeel geveld.

De getoonde technieken vertoonden qua uitvoering een goed niveau. In het afsluitende vrije gevecht tegen meerdere tegenstanders werd het anticiperen op diverse aanvallen getoond.

De examencommissie, bestaande uit: Dirk Klok, Jaap Korzelius, Rolf Coolen en Cor Brouwer waren eensluidend in hun oordeel:

Allen geslaagd!

Wij feliciteren Frans Spiering, Tomas Lueks, Aad Jutte en Anita Ebbers nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat.