Blog

    Pagina  1 van 5    

7
Jun 2018

5 juni 2018. Ik bezoek Steve Reginald Pritlove in Jimbaran Hill Activities Valley op Bali. Tot dusverre
heb ik met Kancho Steve Pritlove alleen contact via Face Book gehad. Ik kom binnen in de dojo en de
Kancho geeft privé les. Onderdeel boksen. Ik zie direct dat de Kancho een expert is. De stoot begint al bij de voet legt hij uit en het hele lichaam doet mee. Het hele lichaam, inclusief de heup, draait in. Als zoon van een bokser en zelf gebokst, zie ik direct dat hij een kenner en expert is.

Na de training drinken wij gezamenlijk, zoals een goede Engelsman betaamt, een Engelse kop thee
met melk. En onze passie en liefde over Budo brandt los. Wij zitten op een zelfde golflengte, oude school.
De Kancho startte met budo op zijn 9 e jaar, met judo. Hij zou later 14 maal militair kampioen van de
UK worden. Ook heeft hij 6 maanden in de Kodokan in Japan getraind. Hij heeft vele sensei’s gehad.
Belangrijk is dat je authentiek bent en als je eenmaal de zwarte band hebt gehaald een eigen stijl
ontwikkeld. Zoals in het latijn, imitatio (het imiteren van jouw leraar), translatio (het vertalen van de
stijl van jouw leraar naar jezelf) emulatio (het naar de kroon steken, een eigen signatuur
ontwikkelen, een leraar worden).


Regelmatig wordt door Ju Jitsuka’s gezegd ik werp als een Jutsika en ik schop als een Jutsika, maar
wij beiden vinden dat dat niet bestaat. Je hoort bijvoorbeeld te werpen als een judoka en te
schoppen/trappen als een karateka.


De Kancho heeft in het leger gediend. Hij deed ook veel beveiligingswerk in de gevangenis, voor
filmsterren en zelfs voor een prinses, de dochter van de sultan van Brunei.
De Kancho is een complete budoka en leeft als een samoerai. De weg van de Bushido.

Hier zijn enkele van de meest belangrijke budo principes in willekeurige volgorde:

Junanshin Zanshin Kiai Kime
Muga Mushin Ri-ai Metsuke Ma-ai
Shisei Sei todo Yoyu Kanken
Misogi Fudoshin Shu hari

Maar ook respect, harmonie, liefde voor de Budo en zij die het beoefenen.


De Budo principes zijn net zo belangrijk als de 10 geboden van de Bijbel zegt de Kancho.
Verder spreken wij over het najagen van dangraden. Wij zijn van mening dat een band ten eerste
dient om je gi bij elkaar te houden. De beoefening moet gaan om de manier van leven en de liefde
en passie voor de beoefening. Jezelf ontwikkelen. De Kancho geeft ook veel les aan kinderen en juist
van hen leert hij ook elke dag. Elke dag een stukje beter. Jezelf ontwikkelen, nederigheid.

De Kancho kreeg zijn titel en 8 ste dan uitgereikt door Bruce Haynes, een grote naam in de Budo
wereld. Een grote eer. Zowel voor de Kancho als mijzelf is naast God de Budo ontzettend belangrijk geweest. Het doet oins overleven.


Wij kunnen dagenlang met elkaar praten over Budo en het leven. Wij zeiden elkaar gedag met de
woorden “wij moeten dezelfde vader hebben”. De komende tijd gaan wij onderzoeken om in 2019
een groot Ju Jitsu seminar op Bali te organiseren.


Het was mij een grote eer om met deze unieke persoonlijkheid te mogen spreken.

Dirk Klok,
Voorzitter IMAF The Netherlands
Voorzitter WJJF-WJJKO The Netherlands
Secretary-General WJJC
Technisch Directeur Nihon Ju Jitsu
8 ste dan Nihon Ju Jitsu
5 e dan Aiki Jitsu
4 e dan Judo
2 e dan Karate
1 e Ken Jutsu

lees meer...
7
Jun 2018

Op 6 juni 2018 was de Budo-on-Tour te gast bij Budo-ryu.nl in Arnhem. 

Na een gemeenschappelijke training o.l.v. Rudy Mulderij werd er "geëxamineerd" op groenebandniveau jiujitsu. Examinatoren Rolf Coolen, Nico Herbert en Bas Welling gaven onafhankelijk cijfers die publiekelijk toegelicht werden met verbetertips voor de geëxamineerden.

Een transparante manier om kennis te delen en gezellig en hard te trainen in een andere IMAF-dojo.

 

 

 

lees meer...
6
Jun 2018

De IMAF-Info van juni 2018 staat nu online en is hier te downloaden.

lees meer...
23
May 2018

Danexamen Nihon Ju Jitsu

Op zaterdag, 19 mei jongstleden, werd bij Yusai Gachi in Duiven het halfjaarlijkse danexamen Nihon Ju Jitsu afgenomen.

In het totaal hebben er vier kandidaten examen gedaan. Van Hanami uit Aalten traden 3 kandidaten aan voor het examen 1e dan die gepresenteerd werden door Rene Toebes. Van Budo-Ryu uit Arnhem was er 1 kandidaat voor 3e dan die gespresenteerd werd door Rudy Mulderij.  

Het was goed om te zien, dat 2 kandidaten van Hanami, op een wat hogere leeftijd, voor dit examen opgingen. Hieruit blijkt dus, dat men nooit te oud is om te leren!

Aan de hand van de door de kandidaten ingeleverde werkstukken werd door de examencommissie het eindoordeel geveld.

De getoonde technieken vertoonden qua uitvoering een goed niveau. In het afsluitende vrije gevecht tegen meerdere tegenstanders werd het anticiperen op diverse aanvallen getoond.

De examencommissie, bestaande uit: Dirk Klok, Jaap Korzelius, Rolf Coolen en Cor Brouwer waren eensluidend in hun oordeel:

Allen geslaagd!

Wij feliciteren Frans Spiering, Tomas Lueks, Aad Jutte en Anita Ebbers nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

 

lees meer...
28
Mar 2018

​Zondag 18 maart jongstleden waren we te gast te Ede in de Dojo van Nico Herbert in het kader van Budo-on-Tour.

Onder leiding van diverse hoog gekwalificeerde sensei werd er getraind in:
Iaido
Judo
​Nihon jujitsu
​Karate


Uiteraard ontbrak in de dojo van de meervoudig wereldkampioen het Brazilian jiujitsu niet.
Veel verschillende budovormen waar IMAF zich als organisatie sterk voor maakt.
Dat de animo groot was bleek wel doordat de geplande einde training met een klein uurtje werd overschreden. Dankjewel Dojo Herbert voor de organisatie van deze interessante zondag!

lees meer...
31
Jan 2018

Volgens de traditie wordt de Nieuwjaarsstage van IMAF-NEDERLAND eind januari georganiseerd. Zo ook dit jaar. In de Sportschool van Henny Pleizier in Amsterdam-Z.O. vonden de deelnemers aan deze stage onderdak. Een prachtige locatie die ruimte bood aan een groot aantal deelnemers.

Met een welkomstwoord en de wensen voor een goed 2018 opende de Voorzitter van IMAF-Nederland, Dirk Klok, de stage. Van het Bestuur was tevens aanwezig Rolf Coolen. De zuster organisaties WFKN en CJJF Budo werden vertegenwoordigd door Jef Smoor resp. Marco van Dijke.  De deelnemers konden kiezen uit vier disciplines, t.w.: Aikido, Shotokan-Karate, Jiu Jitsu en Tai Jitsu (Hanbo-Jitsu). De docenten waren Robert Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer.

Ook dit keer was de sfeer uitstekend te noemen. Gelijkgestemde Budoka  namen met grote inzet en enthousiasme deel aan de Budo-kunsten, die door de docenten, t.w. Robert Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer, werden onderwezen.

Na afloop van de stage werd onder het genot van een hapje en drankje de zeer geslaagde Nieuwjaarsstage afgesloten.

Het Bestuur van IMAF-Nederland bedankt alle deelnemers voor hun deelname aan deze stage en ziet met vertrouwen het jaar 2018 tegemoet.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S

lees meer...
9
Dec 2017

In Nederland is sinds korte tijd belangstelling voor het Kodokan judo. Die belangstelling is hoofdzakelijk ontstaan vanwege het feit dat er kata wedstrijden worden gehouden, die op internationaal niveau beoordeeld worden volgens de normen van de Kodokan. Het zal echter ook goed zijn als de waarden en normen van Kodokan judo volledig worden onderkend in de toekomst.

lees meer...
26
Nov 2017

Op 19 november waren de nationale Dan-Examens Karate-do in Duiven. De vier kandidaten hebben de kennis en kunde getoond onder toeziend oog van Cees van der Wal, Joop Draaijer, Dave Porcelijn en Wally Keuter. Alle kandidaten zijn geslaagd, gefeliciteerd!

lees meer...
26
Nov 2017

Zondag, 19 november jongstleden, was het D-Day voor een groot aantall Jitsuka en één Judoka.
Op deze datum werden de halfjaarlijkse danexamens van IMAF-Nederland georganiseerd. Als locatie
was van de Dojo van Sportschool De Bijl in Spijkenisse gekozen, aangezien een grote afvaardiging
Jitsuka uit Spijkenisse en omstreken afkomstig was. Normaliter wordt voor de examens de Honbu-
Dojo in Duiven gebruikt.

lees meer...
26
Nov 2017

Op zaterdagmiddag 18 november was het eerste IMAF Kids Budo Festijn. Initiatiefnemers waren Sensei Robert Starreveld van Osorezu Dojo en Donny Toebes van IMAF-Nederland. Kinderen in een leeftijd van 7 tot 14 jaar konden deelnemen aan de stage. Het doel was kennis te maken met Judo, Karate en Jiu-Jitsu.

lees meer...

    Pagina  1 van 5