Blog

        Pagina  4 van 5    

18
Aug 2016

De sectie Nihon Ju Jitsu, o.l.v. Technisch Directeur Dirk Klok heeft het initiatief genomen om met de World Ju JitsuFederation – World Ju Jitsu Kobudo Organisation, gevestigd in Italië, Milan, nauw samen te werken. Dit om internationaal, maar ook nationaal het Ju Jitsu en Kobudo verder te ontwikkelen en sterk en duurzaam te maken. Maar ook het Ju Jitsu levend te houden en de krachten in de wereld en nationaal te bundelen.

lees meer...
19
Jul 2016

De zomervakantie is begonnen, het bestuur is daarom beperkt beschikbaar.

Alle aanmeldingen en opzeggingen na 17 juli worden in September verwerkt.
De secretaris is in de vakantieperiode via e-mail bereikbaar.

lees meer...
26
Jun 2016

Het doel van de opleiding is om de deelnemers op het gebied van didactiek, pedagogiek, methodiek, psychologie, EHBSO en anatomie op te leiden tot niveau 2 (assistent leraar) en niveau 3 (leraar) en om (assistent) leraren bijscholingsmogelijkheid te geven losse modules te volgen (maximaal vijf) en hiermee hun kennis om les te geven te vergroten.

lees meer...
17
Jun 2016

Als bestuur zijn we trots dat we deze eerste IMAF-Info konden presenteren bij de Algemene Leden Vergadering van 2 april 2016. Naast de website, nieuwsbrief en Facebook is de IMAF-Info een waardevolle aanvulling.

lees meer...
9
Dec 2015

De WKFN nodigt jullie uit om deel te nemen aan deze stage waarbij verdiepende training wordt gegeven door Sensei Jaap Korzelius 9 e Dan Nihon Ju Jitsu, 8 e Dan Wado-Ryu aan Wado Karateka’s van alle graden en leeftijden.

lees meer...
9
Dec 2015

Op 6 december 2015 werd Shihan Yan de Haan in het zonnetje gezet. Shihan Yan, hierboven geflankeerd door Hall of Famers Shihan Dirk Klok (links) en Shihan Jaap Korzelius (rechts), werd voorgedragen door eerstgenoemde.

lees meer...
22
Nov 2015

Zondag, 22 november 2015, werd het halfjaarlijkse Danexamen voor 1e , 2e en 3e dan Nihon-Jujutsu georganiseerd in de Honbu Dojo van IMAF-Nederland, de Dojo van Budovereniging Yusei Gachi in Duiven.

lees meer...
19
Nov 2015

Op 14 november ondertekenden de voorzitters van IMAF en JBN samen een alliantie, tijdens de IMAF budodag.

lees meer...
14
Nov 2015

Zaterdag 14 november 2015, werd de jaarlijks terugkerende Nationale IMAF-Budodag in Wijk bij Duurstede (Sportpark Mariënhoeve) gehouden.

lees meer...
27
Jun 2015

Vier Nederlandse Jitsuka’s van Budoverniging Yusei Gachi uit Duiven en Sportinstituut Frits van der Werff uit Hoorn hebben op zaterdag 27 juni jongstleden, met succes het examen voor ‘hogere dangraden’ afgelegd.

lees meer...

        Pagina  4 van 5