IMAF-Agenda

Het voornaamste communicatiemiddel van IMAF-Nederland naar de leden toe is onze website. Het belangrijkste dynamische onderdeel hierin is onze agenda.

Onze agenda wordt gepresenteerd als een posterboard, een soort prikbord.
Agendapunten krijgen door een kleurcodering een bepaalde status.

Bekendmaking
In onze agenda wordt geprobeerd altijd de meest actuele informatie te tonen. Mutaties worden zo snel mogelijk doorgevoerd. Alle relevante informatie over evenementen en activiteiten zijn terug te vinden als aanvullende beschrijving in de agenda.

Tijdsplanning evenementen
Voor alle IMAF-Nederland evenementen en activiteiten is besloten dat er vooraf ingeschreven moet worden middels een formulier op de website. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen over het aantal deelnemers en kan eventueel het programma daarop worden aangepast.

De sluiting van inschrijving, met uitzondering van de Dan-Examens, is twee weken vóór de geplande datum van het evenement. Hierna wordt er binnen twee dagen beslist welke status het evenement krijgt, dus een kleurverandering op site.

Kleurcodes
De actuele status van een georganiseerd evenement is af te lezen middels een kleurcode:
Groen: het evenement gaat volgens planning door
Oranje: aanmelden kan nog steeds, er kan nog worden ingeschreven
Rood: het evenement is om redenen afgelast
Blauw: het betreft een evenement georganiseerd door een bij IMAF-Nederland aangesloten vereniging of organisatie.

Extra uitleg

Voor alle IMAF-Nederland evenementen gaat gelden dat er aangemeld MOET worden middels een formulier(toegankelijk wanneer van toepassing) op de website.

Behalve voor de Dan-examens gaat gelden dat er per evenement tot 2 weken vóór de geplande datum kan worden ingeschreven. Zijn er voldoende aanmeldingen dan krijgt het agendapunt de status groen en gaat de planning gewoon door.
Zijn er geen of te weinig aanmeldingen dan wordt de status rood. De reeds aangemelde deelnemers krijgen een persoonlijk bericht per e-mail wanneer het evenement wordt afgelast.

Wordt het evenement verplaatst naar een andere datum dan zou het kunnen zijn dat deelnemers die zich in eerste instantie niet aangemeld hebben alsnog mee kunnen doen. Door een nieuwsbrief worden ALLE leden hiervan op de hoogte gesteld. Er komt uiteraard een nieuwe inschrijftermijn.

Aangesloten verenigingen

Evenementen georganiseerd door aangesloten scholen en/of verenigingen kunnen in de IMAF-agenda worden opgenomen, deze evenementen dienen door de organisator zelf aan de eigen leden gemeld te worden. De agenda van www.imaf.nl is in dit geval alleen maar een extra prikbord, verdere promotie van het evenement wordt NIETdoor IMAF-Nederland uitgedragen. IMAF-Nederland is NIET verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Voor het aanmelden voor plaatsing van deze evenementen wordt verzocht gebruik te maken van het daarvoor gemaakte formulier (per 1 maart 2014). Voor verdere info: pr@imaf.nl