Aanvraag DanExamen

Informatie

Het eerstvolgende Danexamen zal zijn op 18 november 2018.

Voor het aanvragen van een DanExamen 1e t/m 4e Dan verzoeken wij u onderstaand formulier geheel en naar waarheid in te vullen en te verzenden.

Uw examenaanvraag wordt alleen dan in behandeling genomen als het volledig ingevulde examenformulier en de betaling van het verschuldigd examengeld is ontvangen. De datum waarop het verschuldigde examengeld is ontvangen zal als inschrijfdatum worden gehanteerd. Een kopie van deze aanvraag zal worden verstuurd naar de examencommissie en uw leraar.

De kosten voor een examen 1e t/m 4e Dan bedraagt 65 euro.
Een Herexamen kost 35 euro. U wordt verzocht direct na aanmelden het bedrag over te maken naar:

Banknummer: NL35ABNA0533622441
Ter attentie van: IMAF-Nederland
Onder vermelding van: (her)examen Danexamen 2018-2, “UW NAAM”


Let op:
Aanmelden kan tot en met 1 november 2018.
Je dient voldoende Danpunten te hebben behaald voor 1 november 2018

Examenkandidaat

Page 1 of 3