Algemeen

Het bestuur van de IMAF-Nederland organiseert twee maal per jaar een nationaal examen voor 1e t/m 4e Dan. Vanaf de 5e Dan worden de (internationale) examens geregeld en georganiseerd door IMAF-Europe, waarbij het College Hogere Dangraden (CHD) van IMAF-Nederland belangrijke taken en bevoegdheden toekomen.

De kosten voor een danexamen bedragen t/m 4e dan € 65, vanaf de 5e dan bedragen de kosten € 125,-. Een herexamen kost € 35.

De examens vinden plaats in de Dojo van:

Budovereniging Yusei Gachi te Duiven en/of bij sportcentrum Pleizier te Amsterdam.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een danexamen, moet de kandidaat minimaal 2 jaar lid zijn bij IMAF Nederland en voldoen aan het puntensysteem. Een uitzondering wordt gemaakt voor Budoka die minimaal 2 jaar lid zijn van een door IMAF geaccepteerde organisatie en lid worden bij de IMAF Nederland en een BUDO CV .

Er zijn per jaar 2 examen momenten: in mei en november

Aanvragen voor deelname aan het dan(her)examen kan alleen door het invullen van het aanvraagformulier op de IMAF-Nederland (imaf.nl) website. De leraar zal een kopie van deze aanvraag ontvangen middels een e-mail.  

Een kandidaat kan uitsluitend examen doen met toestemming van een door IMAF-Nederland bevoegde leraar, van de school/vereniging waar de kandidaat geregistreerd staat.

Het IMAF budopaspoort dient voorzien te zijn van een gelijkende pasfoto en volledig ingevuld en afgetekend te zijn, door een door IMAF-Nederland erkende leraar, wat betreft alle kyu-graden en dient voor wat betreft behaalde danexamens afgetekend te zijn door de voorzitter van de danexamencommissie

Toestemming tot het doen van een examen is twee jaar geldig en dient hierna opnieuw te worden aangevraagd.

Bijzondere bepalingen

Indien een Budoka een beperking heeft, kan de leraar een aangepast examen voor deze Budoka aanvragen. Bij het aanmelden van de kandidaat maakt de leraar hier melding van, het meegeleverde aangepaste programma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de technische commissie.

Wachttijden en minimumleeftijd

1e dan 1 jaar vanaf 1 kyu                    minimumleeftijd 15 jaar

2e dan 1 jaar vanaf 1e dan                  minimumleeftijd 17 jaar

3e dan 2 jaar vanaf 2e dan                  minimumleeftijd 21 jaar

4e dan 3 jaar vanaf 3e dan                  minimumleeftijd 25 jaar

5e dan 4 jaar vanaf 4e dan                  minimumleeftijd 29 jaar

6e dan 5 jaar vanaf 5e dan                  minimumleeftijd 34 jaar

 

Aanvragen en geldigheid

Een kandidaat kan uitsluitend examen doen met toestemming van de door de IMAF-Nederland bevoegde leraar, van de school/vereniging waar de kandidaat geregistreerd staat.

De kandidaat meldt zichzelf aan, voor een 1e tot en met 4e Dan (Her)Examen, middels het formulier op de website van IMAF-Nederland. De leraar zal een kopie van deze aanvraag ontvangen middels een E-mail. Wanneer de leraar niet reageert op deze E-mail vóór het einde van de inschrijfperiode, wordt aangenomen dat hij/zij het eens is met de aanvraag.

Het IMAF Budopaspoort dient voorzien te zijn van een gelijkende pasfoto en volledig ingevuld en afgetekend te zijn door een door IMAF-Nederland erkende leraar wat betreft alle Kyu-graden en dient voor wat betreft behaalde Danexamens afgetekend te zijn door de voorzitter van de Danexamencommissie.

Toestemming tot het doen van examen is twee jaar geldig en dient hierna opnieuw bij de CEA te worden aangevraagd. Voor 5e Dan en hoger gelden bijzondere richtlijnen.

 

Procedure aanvragen Danexamens

Aanvragen voor Danexamens worden door de kandidaten zelf gedaan via het internet op de website van IMAF-Nederland. Met een rekenvoorbeeld wordt duidelijk gemaakt hoe de wachttijd regeling werkt.

Alleen via het formulier op de website is het mogelijk een examenaanvraag in te dienen.

De examenaanvraag wordt alleen dan in behandeling genomen als het volledig ingevulde examenformulier en de betaling van het verschuldigd examengeld is ontvangen. De inschrijving sluit vier (4) weken voor examendatum. De mogelijkheid voor een aanvraag wordt na de sluitingsdatum geblokkeerd.

Een kopie van deze aanvraag zal worden verstuurd naar de examencommissie en de leraar.

Uiterlijk drie (3) weken voor examendatum, wanneer alles akkoord is bevonden (na controle door de penningmeester en de examencommissaris nodigt de examencommissaris via een e-mailbericht de kandidaat en zijn/haar leraar uit voor het examen. Een kopie (Cc:) van de uitnodiging gaat naar alle bestuursleden.

 

Rekenvoorbeeld wachttijd

Wanneer men examen wilt doen voor 2e Dan geldt een wachttijd van minstens 2 jaren.

Daarbij geldt dat er bij IMAF-Nederland per jaar 2 examen momenten zijn: voorjaar (mei) en najaar (november).

Voorbeeld:

Een Budoka behaalde zijn/haar 1e Dan in november 2012, het examen voor 2e Dan mag dan pas plaatsvinden vanaf voorjaar 2015. Een Budoka die zijn/haar 1e Dan behaalde in het voorjaar van 2013, mag pas examen doen voor de 2e Dan vanaf najaar 2015.

Wanneer bij aanvragen onduidelijkheid is, ten aanzien van wachttijd, duur lidmaatschap, dan beslist het hoofdbestuur. Hierbij geldt een termijn van uiterlijk 3 weken voor de examendatum.

 

IMAF Puntensysteem

Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2016 is de verwerving van punten voor Dan-graduering goedgekeurd. Binnen IMAF-Nederland is langere tijd gewerkt aan dit puntensysteem om zo de betrokkenheid van leden bij activiteiten te verhogen en de toegang tot een Dan-examen niet alleen te laten afhangen van specifieke (verplichte) Dan-stages. Dit artikel beschrijft samengevat de werking van het puntensysteem.

Het puntensysteem is alleen voor toegang tot het Dan-examen. Het behalen van de punten is een eis om deel te kunnen nemen aan een Dan-examen. Echter, het is wel gekoppeld aan technische competentie. Met andere woorden, het volgen van stages moet als resultaat hebben dat de kennis en eigen vaardigheid te verbeteren.

Het deelnemen aan Dan-stages en activiteiten is dan ook onontbeerlijk. Het examen zelf zal technisch en inhoudelijk worden beoordeeld.

Punten die nodig zijn om deel te mogen nemen aan Dan-examens:

  • Shodan:            8 punten
  • Nidan:             15 punten
  • Sandan:           25 punten
  • Yondan:           40 punten
  • Godan :           60 punten

De som van het aantal punten is het resultaat van de carrière in Budo/ Krijgskunsten van de persoon.
Reeds behaalde punten worden meegenomen naar de volgende Dan-graad.

Punten voor Dan-examens kunnen worden verkregen door deelname aan:

  • Nationale Budo stage/ Budo dagen 4 punten
  • Internationale Budo stages/ Budodagen (binnenland) 4 punten
  • Internationale Budo stages/ Budodagen (buitenland) 6 punten
  • Andere stages die worden georganiseerd 2 punten
  • Modules of opleiding of training voor instructeur (opfriscursussen) 4 punten

De registratie van de punten wordt geregistreerd in het IMAF Budopaspoort, volgens hetzelfde idee als de registratie van Dan.