77Het Danexamen kan in overleg met scholen op locatie in de buurt worden vastgesteld. Aanmelden kan tot en met 27 oktober 2024.

Uw aanvraag
Voor het aanvragen van een DanExamen verzoeken wij u dit formulier geheel en naar waarheid in te vullen en te verzenden.
Danexamens vanaf 5e Dan verlopen via IMAF-Europa.

Uw examenaanvraag wordt alleen dan in behandeling genomen als het volledig ingevulde examenformulier en de betaling van het verschuldigd examengeld is ontvangen. De datum waarop het verschuldigde examengeld is ontvangen zal als inschrijfdatum worden gehanteerd. Een kopie van deze aanvraag zal worden verstuurd naar de examencommissie en uw leraar.

Examens 2024

Examen Kodokan Nederland: 27 oktober 2024 locatie Amsterdam
Examens IMAF Nederland: 27 oktober 2024 locatie Honbu Dojo Duiven

Inschrijving voor het Dan-Examen is gesloten.