Judo

Een van de disciplines binnen IMAF-Nederland, is ontstaan uit het Ju-jitsu.
Door Jigoro Kano ontwikkelt zodat er wedstrijden mogelijk waren zonder elkaar te doden of te verwonden.
De populariteit binnen Nederland is te danken aan de Olympische medaille van Anton Geesink in 1964.

Binnen IMAF-Nederland wordt het Judo beoefend, niet zo zeer als wedstrijdsport, maar meer als een manier om lichaam en geest in balans te brengen.

Op 1 januari 2023 is IMAF Nederland gestart met IMAF Kodokan Judo Nederland

Dankzij de samenwerking van Dirk Klok, Richard de Bijl en Joop Pauel is IMAF Kodokan Judo Nederland ontstaan.
Kodokan Judo Nederland richt zich op het traditionele Kodokan judo en de breedtesport.
KJN gaat trainingen en workshops voor de breedtesport voor alle leeftijden organiseren.
Door hun vele bezoeken aan de Kodokan in Japan zijn Joop Pauel en Richard de Bijl kata-experts en zeer bekend met het Kodokan judo.
Op het programma staan nu een aantal katatrainingen en interessante Workshops voor Budoleraren, deze zijn uiteraard toegankelijk voor zowel IMAF als JBN leden.

Een humaan examen- en promotiereglement.

Naast het geven van katatrainingen en diverse seminars heeft IMAF Kodokan Judo Nederland ook de regels bij de danexamens en het pakket aan eisen voor erepromotie aangepast.
Als voorbeeld zijn de reglementen gebruikt zoals die ook gelden in Japan, Frankrijk en in andere landen.
Dat betekent dat er humanere exameneisen worden opgesteld waardoor er veel meer rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de judoka.
Bij de JBN is het bijvoorbeeld door het “puntensysteem “niet mogelijk om genoeg punten te behalen voor een 6e dan, wanneer je geen judoleraar bent.
Bij de IMAF is het voor de oudere judoka mogelijk om een aangepast examen te doen voor een hogere dan, ook een judoka met een fysiek probleem kan nu met een aangepast programma examen doen.
Dit alles niet om het behalen van een hogere dan voor iedere judoka makkelijk te maken, maar wel om judoka die ‘een leven lang” judo beoefenen te kunnen belonen voor hun jarenlange inzet.

Vandaar de term “een humaan examen- en promotiereglement”.

Doelstellingen IMAF Kodokan Judo Nederland:

• Het organiseren van technische trainingen om het judoniveau te verbeteren
• Het organiseren van workshops voor leraren met als thema, didactiek en methodiek in het judo-onderwijs
• Het organiseren van katatrainingen volgens de Kodokan richtlijnen
• Het organiseren van judoactiviteiten voor judoka vanaf 40 jaar door de “KJN Veteranen commissie”.
• Het hanteren van “humane” exameneisen voor danexamens, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke mogelijkheden van de judoka
• Het werken met een reglement voor erepromoties, waarbij de motivatie van de voordracht-gemachtigden een belangrijke stem krijgt
• Het ontwikkelen van activiteiten voor de judoka tot 12 jaar
• Het ontwikkelen van specifieke techniek- en katatrainingen voor judoka van 12 tot 18 jaar

Erepromoties

Regelement

Danexamens

Regelement

Gokyo no waza

Door Willem Visser

Kodokan judo

Algemene informatie

exameneisen IMAF kodokan judo nederland

Shodan (1e)

exameneisen

Nidan (2e)

exameneisen

Sandan (3e)

exameneisen

Yondan (4e)

exameneisen

Godan (5e)

exameneisen

Rokudan (6e)

exameneisen