Ewoud van Dulken is benoemd als voorzitter van de KJN randori competitie, Menno Varkevisser gaat Ewoud assisteren.

De KJN organiseert deze competitie naar het idee van Robbert van der Geest.

Bij deze randori competitie zijn het vooral de judoka die nog niet aan de “echte” wedstrijden meedoen, die de kans krijgen om op een ontspannen wijze hun randori wedstrijdjes te kunnen maken.

Een zestal clubs uit de regio Amsterdam doet mee.

De volgende data zijn gepland:

Zondag 15 oktober en 18 februari bij Judoschool van Dulken in Amstelveen en bij Sportcentrum Pleizier in Amsterdam op zaterdag 18 november en 1 juni.