IMAF-Nederland zoekt een secretaris. Deze leuke en leerzame functie met collegiale bestuursleden is een fantastische plek om de groei van BUDO te ondersteunen in Nederland. IMAF-Nederland is een vooruitstrevende bond waar passie voor Budo voorop staat. Word jij onderdeel van deze gepassioneerde groep?

Het Bondsbestuur opereert als collegiaal bestuur, alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De secretaris is onderdeel van het bestuur. Daarbij bestaat het bestuur uit een voorzitter en penningmeester. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van het planningen en -begroting, jaarverslag en jaarrekening. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.

Wat is je taak als secretaris

 • het maken van de verslagen van de bestuursvergadering en actiepuntenlijst.
 • het voorbereiden van (online) vergaderingen
 • samenwerken met de eventuele commissies en werkgroepen
 • beantwoording van vragen met betrekking tot de ledenadministratie.
 • coördineren en bewaken van de interne en externe informatievoorziening/ informatiestroom.
 • het controleren en coördineren van de kwaliteit van de interne documentatie van de bond (zoals reglementen, besluiten van organen enz.)

Wie zoeken we

 • georganiseerd en taakgericht.
 • goede schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
 • interesse in en affiniteit met Budo.
 • een verbindende en inspirerende persoonlijkheid met niettemin duidelijke opvattingen en dito stijl.
 • goed georganiseerd en met oog voor detail.
 • oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken.
 • is zelf baas over zijn/haar agenda en heeft voldoende tijd beschikbaar.
 • kan goed communiceren met moderne communicatiemiddelen.
 • draagt IMAF-Nederland een warm hart toe.

Procedure

Het begint bij het insturen van je CV en korte motivatie. Met een aantal kandidaten gaan we graag het gesprek aan. Na de keuze volgt een voordracht aan de ALV.

Heb je interesse?? Mail nu je cv en motivatie naar hb@imaf.nl.