Historie

IMAF-Nederland werd opgericht in 1977. Drie prominente heren zijn de grondleggers geweest voor IMAF-Nederland.

M. van Nieuwenhuizen († 1998), de grondlegger van het huidige Ju-Jutsu in Nederland. Hij noemde het Jiu Jitsu. Aan hem is postuum de
8e Dan verleend in deze discipline.

J.D. Schilder 8e Dan Judo (†).

C.N. van den Heuvel 7e Dan (†) Karate-Do alle stijlen.

In 1977 zorgden zij ervoor, in samenwerking met Kokusai Budo Renmei (Wereld hoofdkantoor Japan), dat IMAF-Nederland een feit werd.
Onder leiding van de heren J.D. Schilder, J. van Willigen (Algemeen Adviseur), A. Le Capitaine (Secretaris Generaal) en Kokusai Budo Renmei groeide IMAF-Europa uit tot een organisatie die actief was in zeven landen: België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk. De geschiedenis van IMAF-Nederland  is daarom direct verbonden met die van IMAF-Europe.

In 1983 werden de statuten voor IMAF-Europa goedgekeurd en ondertekend. Namens Kokusai Budo Renmei tekende de heer S. Sato, in aanwezigheid van Minoru Mochizuki, Yoshio Sugino and Takasue Itoh. Vanaf dat moment was IMAF-Europa een autonome federatie.

Als gevolg van onregelmatigheden in Japan ontstond een splitsing, de Kokusai Budo Renmei en de International Federation of Nippon Budo (IFNB). Tijdens het IMAF Wereldcongres in Turijn in 1986 kozen verschillende landen de zijde van de IFNB. Oostenrijk, Denemarken en Frankrijk kozen de zijde van Kokusai Budo Renmei. Nederland, België, Italië, Engeland, Polen, Tsjechië en Hongarije associeerden met de IFNB.
Minoru Mochizuki werd erevoorzitter van de IFNB

In veel landen zijn door de jaren heen een tak van IMAF-Europa en een tak van IMAF-Japan (Kokusai Budo Renmei) naast elkaar blijven voortbestaan. Niet altijd zonder onvrede.
IMAF-Nederland heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een kwalitatief hoogstaande organisatie.

Inmiddels is ook het hogere kader gegroeid en daarmee ook het technische niveau op een steeds hoger plan gekomen. Met de oprichting van een Technische Commissie en College Hogere Dangraden in september 2007, is de jaarlijkse ontwikkeling van een opleidingsplan en een activiteitenagenda, maar ook de correcte uitvoering van de Danexamens belangrijk verbeterd. Met de nationale organisatie van de behandeling van hogere Danexamens, is IMAF-Nederland directer betrokken bij de correcte uitvoering van hogere Danexamens.