Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 1 juni a.s. Rudy Mulderij actief zal zijn als secretaris. Hij volgt hiermee Donny Toebes op, die vanwege zijn werkzaamheden moest stoppen. Wij danken Donny voor zijn grote inzet en kunde.

Rudy is een budoman in hart en nieren en vanwege zijn professionele werkzaamheden een zeer bekwame aanwinst voor het Bestuur. Wij wensen Rudy veel succes toe.

Namens IMAF Nederland

Dirk Klok, voorzitter

Rudy de grote man in het midden met zijn team.